Untitled Document

   
 

장식/기타 > 산호/따개비 > 전체조회
장식/기타
 
17개의 상품이 진열되어 있습니다
 
 
산호(5)
따개비(12)
             
 
 
블랙시판 [중]
<30~35cm 내외>
₩7,000원 
 
 
 
조개바구니 [특대]
[약 30cm]
₩18,000원 
 
 
 
따개비실물[TG-2]
[사이즈 24 x 17cm]
(품절)
₩9,000원 
 
 
 
따개비실물[TG-4]
[사이즈 24 x 15cm]
(품절)
₩8,000원 
 
 
 
따개비실물[TG-6]
[사이즈 22 x 19cm]
(품절)
₩8,000원 
 
 
 
 
따개비실물[TG-8]
[사이즈 21 x 13cm]
(품절)
₩8,000원 
 
 
 
따개비실물[TG-3]
[사이즈 22 x 19cm]
(품절)
₩8,000원 
 
 
 
미니따개비실물[TG-10]
[사이즈 12 x 6cm]
(품절)
₩1,000원 
 
 
 
따개비실물[TG-9]
*파손제품저렴판매*
[사이즈 17 x 10cm]
(품절)
₩2,500원 
 
 
 
미니따개비실물[TG-7]
[사이즈 12 x 6cm]
(품절)
₩1,500원 
 
 
 
 
따개비실물[TG-5]
[사이즈 19 x 16cm]
(품절)
₩8,000원 
 
 
 
따개비실물[TG-1]
[사이즈 26.5 x 17cm]
(품절)
₩9,000원 
 
 
 
조개바구니 [소]
[약 15cm]
(품절)
₩4,000원 
 
 
 
가지산호 (품절)
₩10,000원 
 
 
 
핑거산호 (품절)
₩6,000원 
 
 
 
 
꽃산호(중) (품절)
₩5,500원 
 
 
 
꽃산호(소) (품절)
₩2,500원 
 
 
 
 

상호명 : 고피쉬 사업자등록번호 : 541-24-00598 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 제2018-서울강북-0053
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 한태완 대표 : 고원모
사업장소재지 : 서울 강북구 미아동 197-9번지 지하1층 호스팅제공 : 메이크샵
Copyright ⓒ gofish All Rights Reserved. 02-924-7838