Untitled Document

   
 

어항/다이 > 전체조회
어항/다이
 
313개의 상품이 진열되어 있습니다
 
 
고피쉬세트(36)
일체형어항(73)
소형어항(10)
베타박스(8)
오픈어항(115)
소품/세트어항(71)
제작다이(0)
   
 
 
켈란 큐브 kellan cube 250
[25 x 25 x 25 cm]
★한정이벤트★
소비자가 : 25,000원
₩22,000원 
 
 
 
켈란 큐브 kellan cube 300
[30 x 30 x 30 cm]
₩27,000원 
 
 
 
켈란 Kellan Crystal F-450
[45 x 30 x 32 cm]
₩45,000원 
 
 
 
켈란 Kellan Crystal F-600(전면부 디아망)
[ 60 x 45 x 45 cm]
₩120,000원 
 
 
 
아마존)LED일체형어항/AMZ-4500A
₩120,000원 
 
 
 
 
수이사쿠 하모니 S 피트 플러스 세트
₩41,000원 
 
 
 
수이사쿠 터틀 패밀리 플랫L / 거북이 Set어항
₩51,000원 
 
 
 
수이사쿠 패밀리 S
₩37,000원 
 
 
 
노모이 아일랜드 채집통 L
₩10,000원 
 
 
 
노모이 아일랜드 채집통 M
₩7,500원 
 
 
 
 
아마존 베타 칸막이 어항(K-4) 2칸
₩7,000원 
 
 
 
아마존 베타 칸막이 어항(K-5) 3칸
₩16,500원 
 
 
 
모비딕 히트탱크 (베타어항)
₩9,000원 
 
 
 
아마존)LED일체형어항/AMZ-2000B
☆저면여과기+바닥재+물고기토분장식+물갈이약2종세트+유리온도계+인조수초☆
₩75,000원 
 
 
 
아마존)LED일체형어항/AMZ-2000B
₩63,000원 
 
 
 
 
아마존)LED일체형어항/AMZ-2000A
★측면여과기3w+바닥재+물고기토분장식+물갈이약2종+유리온도계+살아있는 랜덤수초3촉★
₩70,000원 
 
 
 
아마존)LED일체형어항/AMZ-2000A
[측면여과기3w포함]
₩58,000원 
 
 
 
고피쉬수조세트Z
₩56,000원 
 
 
 
고피쉬수조세트Y
₩50,000원 
 
 
 
고피쉬수조세트X
₩35,000원 
 
 
 
 
리그라스 LEGLASS F250큐브
[25x25x25cm]
₩22,000원 
 
 
 
천일사각 압출(소)
[W470×D255×H275 mm]
₩25,000원 
 
 
 
천일사각 압출(대)
[W500×D285×H310mm]
₩27,000원 
 
 
 
리그라스 LEGLASS F450큐브
[45x45x45 cm]
₩77,000원 
 
 
 
15큐브(베타어항)
₩14,000원 
 
 
 
 
LEECOM 일체형어항 XT-360
₩85,000원(기본가) 
 
 
 
LEECOM 일체형어항 XT-300
₩77,000원(기본가) 
 
 
 
B-650
₩150,000원(기본가) 
 
 
 
B-6504(수초전용)
₩210,000원(기본가) 
 
 
 
B-1000
₩300,000원(기본가) 
 
 
 
 
B-1300
₩400,000원(기본가) 
 
 
 
B-1500
₩530,000원(기본가) 
 
 
 
B-1800
₩700,000원(기본가) 
 
 
 
B-2100
₩900,000원(기본가) 
 
 
 
B-2400
₩1,000,000원(기본가) 
 
 
 
 
B-2700
₩1,300,000원(기본가) 
 
 
 
B-3000
₩1,600,000원(기본가) 
 
 
 
B-750
₩180,000원(기본가) 
 
 
 
B-7502
₩220,000원(기본가) 
 
 
 
B-7504(수초전용)
₩250,000원(기본가) 
 
 
12345678
 
 

상호명 : 고피쉬 사업자등록번호 : 541-24-00598 [사업자정보확인] 통신판매업신고번호 : 제2018-서울강북-0053
[이용약관] [개인정보 취급방침] 개인정보담당자 : 한태완 대표 : 고원모
사업장소재지 : 서울 강북구 미아동 197-9번지 지하1층 호스팅제공 : 메이크샵
Copyright ⓒ gofish All Rights Reserved. 02-924-7838